PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA „Christmas Gnome Game”

(u daljnjem tekstu: Pravila)

Svrha ovih pravila je osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrada nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima.

ČLANAK 1.

Facebook ne sponzorira, administrira ni na koji način ne podržava ovu promociju te ona s njim nije ni na koji način povezana. Ulaskom u natječaj „Christmas Gnome Game” potvrđujete da ste suglasni s ustupanjem svojih podataka tvrtkama essence Hrvatska i Catrice Hrvatska i VM2 Cosmetics d.o.o. , a ne Facebooku.

ČLANAK 2. ORGANIZATOR

Organizator natječaja pod nazivom natječaj „Christmas Gnome Game” (u daljnjem tekstu “Natječaj”) je VM2 Cosmetics d.o.o., Rudeška cesta 14, 10 000 Zagreb, (u nastavku “Organizator”).

Natječaj se priređuje u cilju promocije facebook stranice https://www.facebook.com/essence.cosmetics.hrvatska https://www.facebook.com/Catrice.cosmetics.hrvatska

ČLANAK 3. OBJAVA PRAVILA

Pravila Natječaja bit će objavljena u na stranici https://www.vm2-cosmetics.com/hr/

ČLANAK 4: TRAJANJE I MJESTO PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u periodu od 28. studenog 2021. do 26. prosinca 2021.
Nagradni natječaj je podijeljen u četiri kola:
1. kolo – 12.12. 2022. od 00:00h – 19.12. 2022. do 23:59h
2. kolo – 20.12. od 00:00h – 26.12. do 23:59h
3. kolo – 27.12. od 00:00h – 3.1. 2023. do 23:59h

Nagradni natječaj odvija se na Facebook  stranicama

https://www.facebook.com/essence.cosmetics.hrvatska https://www.facebook.com/Catrice.cosmetics.hrvatska

ČLANAK 5: VRSTA NAGRADA KOJE UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Sudionicima Nagradnog natječaja koji će biti nagrađeni temeljem odredaba ovih Pravila, bit će uručene sljedeće nagrade prema kriterijima iz članka 8. ovih Pravila prema rasporedu. U sklopu natječaja u svakom nagradnom kolu nagrađivat će se 1. – 20. mjesto s Top liste Sudionika:

  1. Nagrada: Christmas Gnome plišana igračka i poklon paket šminke

ČLANAK 6: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Organizatora, kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) (u daljnjem tekstu: Sudionici).

Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u Nagradnom natječaju u skladu s primjenjivim propisima Republike Hrvatske. Za sudjelovanje maloljetne osobe suglasnost mora dati roditelj ili osoba koja je u skladu sa zakonom ovlaštena o njoj se starati.

ČLANAK 7: KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionik treba posjetiti facebook stranice

essence cosmetics (HR)

CATRICE cosmetics (HR)

te odigrati ponuđenu igru. U igrici Sudionik mora upravljati likom Božićnog gnoma, prikupljati poklone, te izbjegavati prepreke kako bi prikupio što veći broj bodova. Svakih 15 sekundi igra se ubrzava, a cilj igre je prikupljanje što većeg broja bodova.

Nakon što Sudionik odigra igricu, za sudjelovanje u Nagradnom natječaju i objavu njegova rezultata potrebno je ostaviti svoje podatke: ime i prezime, broj telefona te e-mail adresu u online obrascu na stranicama ”christmas-gnome.com”. Sudionici su dužni prilikom prijave dati istinite, točne i potpune kontaktne podatke o sebi, u protivnom Organizator zadržava pravo diskvalifikacije Sudionika. Više Sudionika s istim prezimenom na istoj adresi stanovanja smatrat će se jednim Sudionikom. Top lista sudionika i imena dobitnika bit će objavljena na stranici ”christmas-gnome.com

ČLANAK 8: ODABIR DOBITNIKA

Nagrade iz članka 5. osvojit će Sudionici Nagradnog natječaja koji prilikom prijave upišu svoj kontakt broj telefona te na kraju nagradnog kola sakupe najveći broj bodova. U slučaju da dvoje ili više Sudionika imaju jednaki broj bodova, pobjednik je onaj koji je prvi odigrao. U slučaju da sudionik igra više puta, prihvaća se samo njegov najbolji rezultat. Svaki sudionik samo jednom može osvojiti glavnu nagradu. Ukoliko je sudionik već dobio glavnu nagradu, skida se s top liste.

ČLANAK 9. – PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnik nagrade po završetku Nagradnog natječaja bit će obaviješten o dobitku putem e-mail adrese koju je ostavio na ”christmas-gnome.com” stranici unutar 5 dana. Dobitnik je dužan prijaviti podatke za dostavu nagrade putem e-maila unutar 3 dana od primitka obavijesti o dobitku nagrade. Ako se dobitnik ne odazove na obavijest o nagradi, Organizator zadržava pravo dodjeljivanja nagrade sljedećem sudioniku na top listi.

Nagrade će biti poslane dobitnicima na kućnu adresu prijavljenu za dostavu nagrade najkasnije 40 dana nakon završetka Nagradnog natječaja u kojem je Sudionik osvojio nagradu.

Preuzimanjem nagrade i potpisom dostavnice i Potvrde o primitku nagrade, odnosno protekom rokova za prijavu podataka za dostavu nagrade, odnosno ne preuzimanjem dostavljene nagrade iz bilo kojeg razloga, prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema dobitniku nagrade.

ČLANAK 10. – POREZI
Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama dodijeljenima na ovom Nagradnom natječaju.

ČLANAK 11. -RJEŠAVANJE SPOROVA
U slučaju spora između Organizatora i Sudionika Nagradnog natječaja stranke će sve sporove iz ovoga Nagradnog natječaja rješavati sporazumnim putem, a u slučaju nemogućnosti rješavanja spora nadležan je sud u Zagrebu.

ČLANAK 12. – POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE
Ako se tijekom trajanja i po završetku Nagradnog natječaja zapaze neregularnosti u ponašanju sudionika u Nagradnom natječaju te se pokaže opravdana sumnja da je isti u svrhu postizanja rezultata postupao na način koji nije dozvoljen pravilima, kao i ako se pokaže da je Sudionik, ostvario nerealno visok rezultat koji je nastao kao posljedica greške, propusta ili ometanja mehanizma igre, bez obzira je li isto ponašanje bilo posljedica namjernog postupanja Sudionika ili nenamjerne greške u sustavu, Organizator zadržava pravo diskvalifikacije Sudionika tj. njegovog rezultata.

ČLANAK 13. – ZAŠTITA PODATAKA KORISNIKA
Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju Sudionici pristaju da Organizator obrađuje njihove osobne podatke navedene na stranici ”christmas-gnome.com”. Organizator jamči zaštitu osobnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Organizator će navedene osobne podatke obrađivati isključivo za potrebe provedbe ovog Nagradnog natječaja (izbor dobitnika, obavještavanje o nagradama) te za statističku obradu podataka. Organizator se obvezuje da navedene podatke o sudionicima Nagradnog natječaja neće ustupati trećim osobama, osim ako je to neophodno za provedbu Nagradnog natječaja ili je Organizator obvezan iste podatke dostaviti u skladu s važećim propisima. Sudionik Nagradnog natječaja ima pravo tijekom Nagradnog natječaja odustati od daljnjeg sudjelovanja u Nagradnom natječaju nakon čega će se osobni podaci istog brisati iz baze osobnih podataka.

ČLANAK 14. – PREKID NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Nagradnog natječaja biti obaviješteni putem službene web stranice Organizatora

Zagreb, 28.11.2022.

Priređivač nagradnog natječaja:

VM2 COSMETICS d.o.o.

Rudeška 14, 10 000 ZAGREB

OIB: 02736254142