SRCE kozmetičkih brendova essence i Catrice tuče za svako živo biće na ovome svijetu, a ovog vikenda tuklo je za otok Silbu

Essence dhe Catrice besojne se vetem ato marka qe shmangin varferimin e burimeve natyrore dhemarrin pjese ne ruajtjen dhe mbikqyrjen e ekuilibrit ekologjik mund te jene te suksesshem ne planafatgjate. Te shtunden, me 12 qershor 2021, u mbajt nje Aksion ne ishullin Silba per pastrimin e gjirit Papranicadhe Lojisce nga plastika dhe aluvionet qe ndoten […]

Više...